IJSTIJD!
Schaatsen.nl

Voor De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond heb ik mij tijdens mijn werkzaamheden bij Sportunity bezig mogen houden met het ontwikkelen van een dashboard waar de verschillende IJsbanen vouchers verzilverbaar kunnen maken. Op het online platform (ijstijd.schaatsen.nl) kan een kind zijn vouchers vervolgens inwisselen voor een evenement.

Wat heb ik gedaan?!

Mijn activiteiten:

Sitemapping

Het is belangrijk dat een gebruiker snel en gemakkelijk zijn vouchers toe kan voegen. Om ervoor te zorgen dat dit op een logische wijze verloopt heb ik samen met het team de user roadmap uitgedacht en uitgeschreven

Front-End development

Samen met mijn collega's hebben we het hele IJstijd dashboard opgezet. Dit dashboard zorgt ervoor dat de organisatoren van IJsbanen gemakkelijk nieuwe evenementen aan kunnen maken en kunnen bewerken. Ook hebben we de website gebouwd waar kinderen hun vouchers in kunnen wisselen